Regionalni energetski forum: Investicije EPBiH su budućnost elektroenergetskog sistema BiH

Energetski potencijal BiH je neupitan, stoga je investitorima u energetski sektor potrebna efikasnija podrška države, istakao je dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH na Regionalnom energetskom forumu koji je od 21. do 22. aprila 2015. godine održan u Tuzli.

Govoreći u okviru Panela ¨Strategije, planovi i investicije u elektroenergetskom sektoru¨, dr. Grabovica je ukazao na svakodnevne prepreke sa kojim se investitori susreću, počevši od  kompleksnog administrativnog uređenja, dugih procedura za dobijanje dozvola koje odugovlače početak realizacije investicija, pa do raznih uticajnih grupa.
Trenutni fokus EPBiH su pripreme za početak izgradnje novih proizvodnih objekata, pri čemu je najznačajniji početak izgradnje zamjenskog Bloka 7 TE ¨Tuzla¨, investicije u rudnike i pozicija EPBiH u novim tržišnim uslovima, rekao je dr.Grabovica.

 

Forumu koji je početna aktivnost u procesu kreiranja regionalne platforme za koordinaciju energetske tranzicije, prisustvovali su članovi Uprave EPBiH i stručnjaci iz različitih oblasti kompanije.

 

Mr. Amil Kamenica, izvršni direktor za kapitalne investicije u okviru Panela ¨Strategije, planovi i investicije u elektroenergetskom sektoru¨, govorio je o strategiji, planovima i investicijama u EPBiH s akcentom na zamjenski Blok 7 TE Tuzla, snage 450 MW i planirane godišnje proizvodnje od 2756 GWh. Govoreći o karakteristikama i fazama u realizaciji Projekta, mr. Kamenica je istakao važnost Bloka 7 za stabilnost elektroenergetskog sistema BiH. Osim Bloka 7 dio predstojećeg investicionog ciklusa EPBiH, je gradnja hidroelektrana Vranduk, Una Kostela, Janjići, mHE na Neretvici te VE Podveležje.

 

U okviru istog Panela o direktivama EU i ispunjavanju obaveza naše zemlje u domenu zaštite okoliša, govorila je Merima Karabegović, članica radne grupe za okoliš Energetske zajednice, dok je dr. Anes Kazagić, vodeći stručni saradnik za razvoj proizvodnih EEO stručnoj javnosti predstavio Program smanjenja emisija u EPBiH iz postojećih termoblokova TE ¨Tuzla¨ i ¨Kakanj¨ u skladu sa zahtjevima LCPD/IED.

 

EPBiH rekonstrukcijom i modernizacijom postojećih blokova, primjenom metoda toplifikacije i kosagorjevanja provodi aktivnosti na smanjenju emisija.

 

S obzirom na obavezu izrade Nacionalnog plana smanjenja emisije, u martu 2015. je usvojen Nacrt Ažuriranog Plana smanjenja emisija EPBiH.

 

 Govoreći o ekonomsko – finansijskim implikacijama razmatranih mjera i u tom kontekstu mjerama odsumporavanja koje iziskuju najveće investicione zahvate, dr Kazagić je istakao da će prema procjenama izgradnja postrojenja za odsumporavanje na blokovima 5 i 6 TE ¨Tuzla¨ i 6 i 7 TE ¨Kakanj¨ uz dodatne mjere denitrifikacije  iznositi  275 miliona KM.

 

Emir Aganović, pomoćnik generalnog direktora za razvoj u okviru Panela Implementacija Trećeg energetskog paketa EU: status quo na tržištima električne energije i gasa u zemljama regije stručnu javnost je upoznao sa aktuelnim procesima u kompaniji - prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH, i u skladu s tim  formiranju ODS - a te poziciji EPBiH u novim okolnostima otvorenog tržišta.

Ciljevi ovogodišnjeg Energetskog foruma su razmjena informacija i iskustava iz procesa transformacije elektroenergetskih sektora u zemljama regiona, procjena trendova razvoja energetskog sektora u EU, identifikacija ključnih izazova održivog razvoja sektora, koji će osigurati dugoročnu sigurnost snabdijevanja, razumijevanje okvira za zajedničko djelovanje unutar Energetske zajednice te procjena prednosti regionalnog pristupa novim investicijama, posebno u proizvodne kapacitete.

 

Forumu su prisustvovali Valentin Inzko, visoki prestavnik EU u BiH, Reuf Bajrović, ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi FBiH, predstavnici državnih i entitetskih ministarstava iz oblasti energetike, elektroprivreda u BiH, regulatornih komisija iz BiH,  te renomirani stručnjaci iz zemlje i regiona.

 

 

Sarajevo, 23.04.2015