Predstavnici kineske kompanije China Gezhouba Group co. u posjeti Vladi FBiH

S ciljem što skorijeg početka realizacije Projekta izgradnje Bloka 7 TE ¨Tuzla¨ , u sjedištu Vlade FBiH 06. maja 2015. godine, održan je sastanak Fadila Novalića, premijera, Reufa Bajrovića ministra energije, rudarstva i inudustrije, Jelke Mićević, ministrice finansija, dr.Elvedina Grabovice, generalnog direktora Elektroprivrede BiH, mr. Amila Kamenice, izvršnog direktora za kapitalne investicije i predstavnika kineske kompanije China Gezhouba Group co. koju je predvodio Lv Ze Xiang, potpredsjednik kompanije.

 Konzorcij CGGC-GEDI je prošle godine u tenderskom postupku izabran za najpovoljnijeg ponuđača za projekt izgradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla kapaciteta 450 megavata.

Razlog  posjete kineske delegacije je  konkretizacija daljnjih  koraka  u provedbi ovoga  za Bosnu i Hercegovinu važnog  projekta, a što podrazumijeva jasnije preciziranje uslova  kreditnog aranžmana sa državnom kineskom Exim bankom,  te dobijanje  podrške domaćih vlasti za njegovu realizaciju.

Dogovoreno je da se kontakti dviju strana nastave i ubrza priprema kompletnog Projekta.

Sarajevo, 06.05.2015.