E-račun, nova usluga JP Elektroprivreda BiH

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo pruža mogućnost dostave računa za električnu energiju elektronskim putem, pri čemu bi kupcima koji se odluče za ovu uslugu bila ukinuta dostava računa na kućnu adresu

Elektronski račun je identičan papirnom računu koji se dostavlja na kućnu adresu.

Prijava na uslugu e-račun može se izvršiti na dva načina:
 
- dolaskom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije, gdje će kupac na šalteru potpisati Izjavu o dostavi računa putem elektronske pošte;

- preuzimanjem teksta Izjave na web stranici, njenim popunjavanjem, potpisivanjem i dostavom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije ili slanjem na zvanične e-mail adrese Elektroprivrede BiH:
info.edbi@elektroprivreda.ba - Elektrodistribucija Bihać,
info.edmo@elektroprivreda.ba - Elektrodistribucija Mostar,
info.edsa@elektroprivreda.ba - Elektrodistribucija Sarajevo,
info.edtz@elektroprivreda.ba - Elektrodistribucija Tuzla,
info.edze@elektroprivreda.ba - Elektrodistribucija Zenica

 
Dostava računa za električnu energiju putem e-maila počinje od prvog narednog obračunskog perioda od dana podnošenja zahtjeva.
Pored prijave na e-račun, kupcu je ostavljena mogućnost da naknadno uradi izmjenu e-mail adrese za dostavu računa, kao i da odjavi elektronsku dostavu računa i vrati se na dostavu računa na kućnu adresu.
Procedura za izmjenu e-mail adrese za dostavu računa i odjavu usluge e-račun identična je proceduri prijave na uslugu e-račun.
Prijavu na uslugu e-račun možete, također, izvršiti putem web stranice JP Elektroprivreda BiH, uz napomenu da se u ovom slučaju radi o informativnom e-računu koji ne ukida dostavu papirnog računa.

Napominjemo da registracijom na web stranici www.elektroprivreda.ba imate mogućnost praćenja svojih računa za električnu energiju, stanja vašeg računa, te pravovremenog informisanja o svim aktuelnim dešavanjima vezanim za snabdijevanje električnom energijom.

 
E-račun Elektroprivrede BiH – sigurnost, zaštita okoline, štednja Vašeg vremena!