Vlada FBiH utvrdila kandidate za v.d. članova Nadzornog odbora

Vlada FBiH je na 11. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju saglasnosti za razrješenje, zbog isteka mandata, Envera Agića, Selvedina Subašića, Jakuba Dinarevića, Nedžada Bukvara, Bahrudina Šarića i Davorina Koraća dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo.

Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH kandidovani su Enver Agić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Izudin Džafić, Elvir Nezirević i Jakub Dinarević. Odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u „Službenim novinama Federacije BiH“, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/index.php