Potpisan Ugovor o nabavci širokog čela za RMU ¨Kakanj¨

U Direkciji Rudnika mrkog uglja ¨Kakanj", 02. novembra 2015. godine, potpisan je Ugovor o nabavci mehanizovanog širokočelnog kompleksu za podzemnu eksploataciju uglja, vrijednosti 9.239.000,00 EUR-a.

 

Nabavka mehanizovanog širokočelnog kompleksa finansirana je iz sredstava JP Elektroprivreda BiH namjenjenih za dokapitalizaciju rudnika u sastavu Koncerna EPBiH.

 

 

 

Ugovor su potpisali Kasim Alajbegović, v.d. direktor RMU ¨Kakanj¨, Amna Goralija-Imamović,  v.d. direktorica za ekonomske poslove i u ime isporučioca opreme  firme Becker- WarkopSp. z.o.o. (Poljska ), Budniok Tomasz Wojciech, predsjednik Uprave.

 
Mehanizovani širokočelni kompleks sačinjavaju samohodna hidraulična podgrada, dvobubnjasta mašina za rezanje uglja, čelni-dvolančani grabuljasti transporter, protočna drobilica, hidraulična pumpa visokog pritiska i elektro oprema.

Dugoročno gledano, nabavkom novog mehanizovanog širokočelnog kompleksa obezbjeđuje se kontinuitet podzemne eksploatacije, ostvaruje planirana proizvodnje u skladu sa potrebama Termoelektrane ¨Kakanj¨, podizanje sigurnosnih aspekata, humaniziranje rada, podizanje učinkovitosti  i ekonomičnija proizvodnja.

Nova rudarska mehanizacija je namijenjena za jamu Begići – Bištrani.

Rok za isporuku i montažu opreme  je 12  mjeseci od datuma potpisivanja Ugovora.

Kakanj, 02.11.2015.