Izgradnja Vjetroparka Vlašić prilika za lokalnu zajednicu

U organizaciji Općine Travnik, 04. novembra 2015. godine, održan je Okrugli sto o temi Obnovljivi izvori energije – Energija vjetra – Sadašnjost i budućnost, s ciljem informisanja lokalne zajednice o prednostima vjetroenergije, kao i realizacije projekta budućeg Vjetroparka Vlašić u nadležnosti JP EPBiH.

 Domaćin Okruglog stola, općinski načelnik Admir Hadžiemrić  je istakao važnost organizovanja  susreta  stručnjaka iz ove oblasti i predstavnika lokalne zajednice kako bi javnost dobila potpune informacije o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije, prvenstveno energije vjetra.

U uvodnom dijelu, dr. Mustafa Musić, rukovodilac Sektora za strateški razvoj u JP EPBiH, govorio je o razlozima zašto su vjetroelektrane, danas trend u svijetu i konkretnim koristima koje izgradnja vjetropostrojenja ima za Općinu Travnik i BiH.

Ključni razlozi za to su kako je naveo dr. Musić, besplatan i obnovljiv energetski resurs s velikim potencijalom, energetska postrojenja bez štetnih emisija u zrak, vodu i tlo, doprinos borbi protiv globalnog zagrijavanja - klimatskih promjena te smanjenje nacionalne ovisnosti o uvozu fosilnih goriva.

Za Općinu Travnik, Srednjobosanski kanton  i državu, vjetropostrojenja su prilika za razvoj domaće industrije i infrastrukture, angažovanje domaćih firmi u fazi izgradnju, kao i zapošljavanje prvenstveno lokalnog stanovništa u toku izgradnje i ekspoatacije postrojenja, elektrifikacija dijelova koji nisu spojeni na elektrodistributivnu mrežu kao što su brojni katuni na planini Vlašić, snabdijevanje potrošača električnom energijom iz 100% obnovljivog resursa, kao i moguće koristi od čiste energije za proizvodnju hrane i brendiranje proizvoda.

S obzirom na to da je područje Vlašića važno turističko odredište i područje pogodno za razvoj poljoprivrede i stočarstva, predstavnici lokalne zajednice su upoznati sa karakteristikama vjetroagregata čije lociranje na ovom području ni sa čim ne ugrožava kontinuitet razvoja ovoga kraja, a za šta su kao pokazatelji navedeni primjeri integracije vjetroelektrana u krajolik nekih od najznačajnijih svjetskih turističkih odredišta i poljoprivrednih i stočarskih regija, dodatno ističući strogo poštivanje domaćih i svjetskih standarda, uredbi, direktiva, zakona i propisa iz navedenih oblasti u toku realizacije cjelokupnog Projekta.

Dr. Musić je upoznao zvaničnike kantonalne i općinske vlasti te predstavnike mjesnih zajednica koje gravitiraju području na kojem je planirana izgradnja vjetroparka, sa dosadašnjim aktivnostima i daljim etapama u razvoju projekta Vjetropark Vlašić JP EPBiH.

Nakon prezentacije, uslijedila su pitanja i konstruktivna diskusija u kojoj su stručnjaci iz  JP EPBiH, predstavnicima lokalne zajednice približili projekat Vjetroparka Vlašić i ukazali na korist i potrebu njegove izgradnje.

Ovom prilikom učesnici Okruglog stola su ukazali na prepreke i poteškoće sa kojim se susreću investitori i pozvali na saradnju svih interesnih grupa.

Okruglom stolu u Travniku prisustvovali su zvaničnici Srednjobosanskog kantona i Općine Travnik, stručnjaci iz JP EPBiH, predstavnici kompanija s iskustvima u ovoj oblasti, članovi udruženja stočara, planinari i mještani naselja koja gravitiraju području planiranom za izgradnju buduće vjetroelektrane Vlašić.

Travnik, 06.11.2015.