Svečano obilježen Dan rudara – novim investicijama do boljeg sutra rudnika

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH upriličio je 21. decembra 2015. godine u Domu Sindikata u Sarajevu, svečanu sjednicu u povodu Dana rudara. Nevad Ikanović, v.d.izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH govorio je o Planu urgentnih mjera za poboljšanje stanja u rudnicima koji je sačinila Uprava kompanije, te novom investicionom ciklusu za period 2016-2018.godina.

„Prethodne četiri godine zabilježen je pad proizvodnje od oko milion tona uglja, a  parametri na širim jamskim pripremama su bili nedovoljni za obezbjeđenje novih kapaciteta. U tom smislu, Vlada Federacije BiH  sa Ministarstvom energije rudarstva i industrije FBiH i Upravom Elektroprivrede BiH, sačinila je Plan urgentnih mjera kako bi se hitno zaustavio trenutni trend pada proizvodnje uglja.“- rekao  je Ikanović dodajući da je plan  već pokazao efekte.

„U novembru je ostvarena proizvodnja 408.000 tona u rudnicima koji su u sastavu Koncerna EPBiH, što je najveća proizvodnja u posljednjih 18 mjeseci.“- naglasio je v.d.izvršni direktor za proizvodnju, informišući prisutne da je  paralelno s ovim procesom pripremljen  novi investicioni ciklus za period 2016. -2018. godina,  kako bi rudnici bili ekonomski održivi na način da se proizvedu dovoljne količine uglja za postojeće termoblokove,  te novim investicionim ciklusom obezbijede kapaciteti  za izgradnju novih termoblokova. Novi investicioni ciklus je procijenjen na više od 300 miliona KM.

O mjerama za poboljšanje poslovanja u rudnicima govorio je  i Fadil Novalić, premijer  FBiH, ističući      da je službena strategija Vlade na čijem je čelu,  očuvanje i unapređenje energetske nezavisnosti.  „U vezi s tim potrebno je da rudnici budu održivi i konkurentni na tržištu, za šta ih mi moramo pripremiti.“- rekao je premijer FBiH u povodu Dana rudara.

U pozdravnom obraćanju Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata rudnika u FBiH, upozorio je    da je pred rudnicima prelomna godina i da zaposleni u njima moraju donijeti određene odluke, neke stvari promijeniti, organizaciono biti efikasniji i na finansijskom planu stabilniji, te istakao da je  na tom putu presudna pomoć Elektroprivrede BiH koja se ogleda u novom investicionom ciklusu.

Govoreći u ime direktora rudnika Koncerna EPBiH, Suad Ćosić, direktor RMU ¨Breza¨, je podsjetio na historijat rudarskog dostojanstvenog poziva i spremnost rudara  da se uhvate u koštac sa svim nedaćama zbog čega su uvijek bili cijenjeni u društvu. „U ovom trenutku kada idemo u proces restruktuiranja rudnika potrebni  su nam hrabri i stručni ljudi.“ - rekao je Ćosić i dodao da su za opstanak rudnika ključni investiranje, modernizacija i restruktuiranje kako bi se osigurala ekonomska održivost proizvodnje, konkurentnost, rentabilno poslovanje, bolji uslovi rada i rezerve uglja.

Sarajevo, 21.12.2015.