Delegacija Vlade FBiH u posjeti JP Elektroprivreda BiH

Delegacija Vlade Federacije BiH koju je predvodio Fadil Novalić, premijer FBiH posjetila je 24. decembra 2015. godine Javno preduzeće Elektroprivreda BiH. Delegacija koju su pored premijera FBiH , činili Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije, Hazima Hadžović pomoćnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, tokom radnog sastanka sa Upravom JP Elektroprivreda BiH upoznata je sa aktuelnim procesima u kompaniji i aktivnostima planiranim u narednom periodu.

 

 

 

Bajazit Jašarević, v.d. generalni direktor  EPBiH je upoznao Premijera sa konkretnim koracima koji su poduzeti na poboljšanju poslovanja EP BiH i rudnika u Koncernu EP BiH istakavši da je na osnovu Smjernica Vlade F BiH napravljen Plan poslovanja EPBiH za trogodišnji period kao i Plan mjera za oporavak rudnika uglja, koji bi u narednih 18 mjeseci trebao stabilizovati poslovanje u rudnicima.

 

Premijer je upoznat sa  ključnim procesima u EPBiH – reorganizacija i investiranje u rudnike kako bi se stabilizovala proizvodnja uglja i rudnici učinili samoodrživim, izgradnja zamjenskih termo kapaciteta i proizvodnih objekata iz obnovljivih izvora uključujući kogeneraciju i redukciju emisija i prestruktuiranje EPBiH u skladu sa zahtjevima Evropske unije.

 

Tokom sastanka istaknuta je i važnost harmonizacije regulative koja se odnosi na naknade i dadžbine, koje se izdvajaju različitim nivoima vlasti po osnovu korištenja kapaciteta za sve privredne subjekte iz javnog i privatnog sektora.

 

Jedna od tema razgovora sa delegacijom Vlade FBiH bio je i prijedlog za dopunu Pravilnika o načinu određivanja  ekološki prihvatljivog protoka iz 2013. godine a koji se u nekim segmentima  negativno odražava na rad postojećih i čini upitnim ekonomsku opravdanost izgradnje novih objekata.

 

Premijer FBiH je ponovo istakao zvaničnu strategiju Vlade FBiH, koja podrazumijeva neovisnost elektroenergetskog sektora i ispunjavanje obaveza prema Energetskoj zajednici. Također je ukazao na važnost stabilizacije poslovanja u rudnicima, što se direktno odražava na ekonomsku situaciju u FBiH, kao i nužnost restruktuiranja rudnika i EPBiH kako bi bili konkurentni na tržistu.

 

Delegacija Vlade FBiH i Uprava Elektroprivrede BiH saglasni su da treba poduzeti neophodne korake da se nastave započete aktivnosti na realizaciji investicionih projekta .

 

U osvrtu na pravce djelovanja EPBiH, u kontekstu politike, strategija i ciljeva EU, istaknuto je da razvoj Elektroprivrede BiH ide u pravcu koji će omogućiti neovisnost uz korištenje domaćih resursa za proizvodnju električne energije, okolinsku prihvatljivost, zaštitu potrošača te stvoriti pretpostavke za privredni rast u smislu konkurentnosti cijena energije i otvaranja radnih mjesta.