Održana javna rasprava u postupku izdavanja izdavanja okolinske dozvole za HE ¨Janjići¨

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma , u naselju Janjići 15. januara 2016. godine, održana je Javna rasprava - Ocjena Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju HE ¨Janjići¨ na rijeci Bosni.

 

Studiju je u ime Konzorcija kojeg čine Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo (lider Konzorcija), Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb i Geonatura d.o.o., Zagreb predstavila dr. Sanda Midžić Kurtagić dok su o zakonskoj osnovi govorili predstavnici Federalnog ministarstva  okoliša i turizma.

 

 

 

Studija je obezbijedila podatke, opis i procijenu direktnih i indirektnih uticaja projekta na stanovništvo, floru i faunu, vodu, zrak, zemljište, postojeću infrastrukturu, klimatske karakteristike područja, pejzaž, ekosistem rijeke Bosne itd u toku izgradnje komponenti hidroelektrane i u toku eksploatacije hidroelektrane na okoliš.

Javna rasprava o ocjeni Studije uticaja na okoliš traje u narednih mjesec dana a svi zainteresovani su pozvani da u tom periodu svoje prijedloge, primjedbe i sugestije  u pisanoj formi dostave nadležnom Ministarstvu.

Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, zvaničnici Općine Zenica, predstavnici mjesnih zajednica koje gravitiraju području HE ¨Janjići¨ , nevladinog sektora kao i članovi stručnog tima JP Elektroprivreda BiH

HE ¨Janjići¨ je protočno pribranska elektrana,  instalisane snage 16 MW i moguće godišnje proizvodnje 76 GWh. HE ¨Janjići¨ spada u kategoriju hidroelektrana sa niskom branom, sa manjim zahvatom u prostoru i malom akumulacijom koja se formira u samom koritu rijeke.
Električna energija proizvedena u ovoj kategoriji objekata ima karakter čiste energije. 

Pored toga što će se iskoristiti dio hidroenergetskog potencijala rijeke Bosne i dobiti novi izvor električne energije u Bosni i Hercegovini, korištenjem obnovljivih energetskih resursa, na  ovaj način će se dati doprinos ukupnom smanjenju emisije CO2, NOx i ostalih zagađujućih materija.
Izgradnjom objekata poput HE ¨Janjići¨ postižu se i pozitivni socijalni efekti. Procjena je da će na izgradnji objekta direktno biti angažovano nekoliko stotina ljudi, a indirektno znatno više.

Također, lokalna zajednica će kroz naplatu dijela koncesione naknade  i ostalih naknada dobiti  redovan izvor prihoda za unapređenje vlastite infrastrukture.