Nj. E. Ambasador Ferguson u posjeti JP Elektroprivreda BiH

Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, Nj.E. Edward Ferguson, posjetio je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Tokom sastanka sa Bajazitom Jašarevićem, generalnim direktor i Nevadom Ikanovićem, izvršnim direktorom za proizvodnju, razgovarano je o aktuelnoj situaciji u energetskom sektoru.

 Generalni direktor i izvršni direktor za proizvodnju,  informisali su ambasadora Fergusona o ključnim procesima u kompaniji  i aktivnostima u narednom periodu - reorganizaciji i investiranju u rudnike, izgradnji zamjenskog  Bloka 7 u TE ¨Tuzla¨ i proizvodnih objekata iz obnovljivih izvora, uključujući kogeneraciju i redukciju emisija te prestruktuiranju EPBiH u skladu sa zahtjevima Evropske unije.

Ambasador Ferguson je upoznat sa konkretnim koracima koji su poduzeti na poboljšanju poslovanja rudnika u Koncernu EPBiH. 

Novi koncept razvoja i drugačiji pristup poslovanju rezultirao je u januaru i februaru ove godine,  povećanjem isporuke  uglja prema termoelektranama  za 200 hiljada tona u odnosu na isti period 2015. godine.

U tom kontekstu,  JP  Elektroprivreda BiH će s ciljem prestruktuiranja rudnika, uputiti  Vladi FBiH i resornom ministarstvu inicijativu za donošenje novog Programa prestruktuiranja  te pokrenuti reviziju druge kategorije invalida u rudnicima  i reviziju rezervi uglja u FBiH.

Ambasador je iskazao podršku investicionim projektima JP Elektroprivreda BiH i  razvojnim planovima Koncerna EPBiH. 

 Sarajevo,04.03.2016.