Predstavljeni projekti JP EPBiH na području Unsko – sanskog kantona

Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i članovi Uprave Javnog preduzeća tokom posjete Unsko – sanskom kantonu 21. marta 2016. godine, razgovarali su sa Šemsudinom Dedićem, ministrom poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva FBiH, mr.sci Izudinom Saračevićem, premijerom Unsko – Sanskog kantona, Emdžadom Galijaševićem, gradonačelnikom Bihaća i načelnicima općina Bužim, Sanski most, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ i Velika Kladuša.

 

Tokom sastanaka sa predstavnicima kantonalne vlasti i lokalnih uprava te Grada Bihaća, predstavljene su planirane investicije Elektroprivrede BiH na području Kantona.  

Akcent razgovora bila je mogućnost izmjene postojećih zakonskih propisa koji se odnose na naplatu koncesije za proizvodnju električne energije iz HE ¨Kostela¨, a što bi omogućilo značajne prihode Gradu Bihaću.

“Zaključak današnjeg sastanka jeste da se moramo zajedno dogovarati oko svih projekata koji su u interesu lokalne zajednice i JP Elektroprivrede BiH. Kada je u pitanju Elektroprivreda BiH, istakli smo naše investicije koje se odnose na povećanje proizvodnje električne energije u HE Una Kostela i izgradnju vjetroparka 'Medvjeđak' na lokalitetu Lipa. Također, razgovarali smo i o statusu HE Unac i tu želimo otvoriti iskrenu priču i uključiti sve segmente društva koji su za to nadležni, odnosno struku i nadležne institucije.“- rekao je Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH.

Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva u Vladi FBiH, ocijenio je sastanak  primjerom dobre saradnje svih nivoa vlasti u našoj zemlji.

Premijer Saračević i načelnici općina su ukazali na probleme i potrebe za investiranjem.

Dogovoreno je da u naredna dva dana načelnici općina dostave premijeru, u pisanoj formi, svoje primjedbe, na osnovu kojih će se do kraja mjeseca marta precizirati mehanizam saradnje i pristupiti izradi plana investiranja u narednom periodu.

Bihać, 21.03.2016.