Vijeće ministara BiH i Vlada Federacije BiH pružaju podršku Projektu izgradnje Bloka 7

Projekat izgradnje Bloka 7 Termoelektrane “Tuzla” ima punu podršku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje se nedavno obratilo premijeru NR Kine za dodatnu podršku Projektu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, također, čvrsto stoji iza Projekta izgradnje Bloka 7

U skladu sa propisanom tenderskom procedurom za najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju Bloka 7 je izabran konzorcij kineskih kompanija China Gezhouba Group Company Limited i GEDI – Guandong Electric Power Design Institut. Vrijednost projekta je oko 722 miliona eura i predstavlja najveću poslijeratnu investiciju u Bosni i Hercegovini, a realizirat će se po principu EPC ugovor (The Engineering, Procurement and Construction Agreement), odnosno „ključ u ruke“.

Projekat će se finansirati na način da JP Elektroprivreda BiH obezbjeđuje 15% cijene EPC ugovora, a 85% ugovora je kredit od The Export-Import Bank of China.

Već duže vrijeme se vode pregovori sa Bankom o najefikasnijem načinu finansiranja Projekta i razmatrane su različite opcije, a preferirana je opcija kredita čija bi valuta bila euro, sa povoljnom kamatnom stopom i rokom otplate od 15 godina, nakon 5 godina „grace“ perioda.

Kao garanciju za uredno vraćanje kredita, EXIM banka je prihvatila garanciju Federacije BiH uz pismo podrške Vijeća ministara BiH ("Sovereign Guarantee of Special Model").

Imajući u vidu da je Banka na zadovoljavajući način već provela „due diligence“, te navedenu političku podršku, očekuje se, u najskorijem roku, odobravanje i aktivacija kredita. S obzirom na to da JP Elektroprivreda BiH već ima odgovarajuća odobrenja i pripremljenu tehničku dokumentaciju, pripremni radovi bi mogli krenuti do kraja ove godine.

Sarajevo, 14.04.2016.