Imenovani članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala i članovi Odbora za reviziju

Trideset i deveta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 20. aprila 2016. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.

 

Dužnosti su razriješeni –Adnan Terzić,Izet Žigić, Milenko Obad, Jakub Dinarević, Kerim Balta i Sead Rešidbegović . 

 

Trideset i deveta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH  d.d.- Sarajevo donijela je i Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d – Sarajevo ispred državnog kapitala.

 

Za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH  d.d.- Sarajevo izabrani su Izet Žigić, Milenko Obad, Adnan Terzić, Jakub Dinarević, Izudin Džafić i Sead Rešidbegović.

 

Imenovanje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d – Sarajevo ispred državnog kapitala se  vrši na period do isteka četvorogodišnjeg mandata Nadzornog odbora koji je započeo 26. avgusta 2015. godine.

 

Radi isteka perioda na koji su imenovani, dužnosti su razriješeni i članovi Odbora za reviziju Sadija Sinanović, Mirsad Kikanović i Suljo Kasapović te na novi četvorogodišnji mandat,  imenovani Almira Zulić Burek, Muzafer Brigić i Senad Herenda.