Održan Energetski samit

Drugi Energetski samit u Bosni i Hercegovini održan je 21. i 22. 04.2016. godine, u Neumu, u organizaciji USAID projekta Investiranje u sektor energije (EIA) i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK), Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK) i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (RERS)

Kroz panel-diskusije, prezentacije i radionice, prisutni su razgovarali o budućem energetskom putu Bosne i Hercegovine, izazovima i implementaciji strateškog okvira za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, investiranju u elektroenergetski sektor i funkcioniranju maloprodajnog tržišta električne energije.

Vrlo posjećena panel-diskusija održana je o temi otvorenog tržišta električne energije. Od 1. januara 2015. godine, svaki kupac, uključujući i domaćinstva, ima mogućnost da promijeni svog snabdjevača električnom energijom. U okolnostima tržišnog poslovanja, kupac se suočava s nizom vrlo složenih procesa kako bi ostvario pravo da promijeni snabdjevača i istovremeno zadrži svoju sigurnost snabdijevanja. U toku diskusije istaknuta je neophodnost razmjene podataka između svih učesnika u elektroenergetskom sektoru, što će im omogućiti da svoje aktivnosti obavljaju u skladu sa dobrom poslovnom praksom. U isto vrijeme, svi procesi u ovoj složenoj mreži moraju biti jasni i transparentni, tako da korisnici mogu biti sigurni da plaćaju pravu cijenu za uslugu koju primaju.
  
Na  Energetskom samitu su, također, organizirane i tehničke sesije o aktuelnim temama poput obnovljivih izvora energije, energetskoj efikasnosti,  proizvodnji električne energije iz biomase i druge.

 Sarajevo, 25.04.2016.