Predstavljena Preliminarna studija procjene uticaja na okoliš i društvo HE „Babino Selo“ na rijeci Vrbas u općini Donji Vakuf

U Općini Donji Vakuf, 26. aprila 2016. godine, predstavljene su aktivnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na projektu HE ¨Babino Selo¨ i Preliminarna studija procjene utjecaja na okoliš i društvo HE „Babino Selo“ na rijeci Vrbas, a u sklopu izrade Studije izvodljivosti.

 Uz prisustvo zvaničnika Općine Donji Vakuf, predstavnika JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, mještana područja na kojem je planirana izgradnja HE ¨Babino Selo¨,  Preliminarnu  studiju  su  prezentovali predstavnici  kompanije Enova d o.o. Sarajevo,  podizvođač konsultanta Poyry  Energy GmbH iz Austrije zaduženog za izradu Studije izvodljivosti HE ¨Babino Selo¨.

 

 

Svrha Preliminarne studije procjene utjecaja na okoliš i društvo je prepoznavanje potencijalnih okolišnih i društvenih utjecaja projekta  u okviru sljedećih cjelina - kvalitet zraka, mikroklima, kvalitet vode, fizičke, hemijske i biološke karakteristike vodenog ekosistema, flora, fauna, migracije ihtio faune,geodinamički procesi, vizualne karakteristike pejzaža, nivo ambijentalne buke, gubitak prirodnih resursa, ograničenje u korištenju zemljišta, otkup zemljišta,zdravlje i sigurnost lokalne zajednice, utjecaj na saobraćaji itd.

Utjecaji navedeni u Preliminarnoj studiji će biti detaljno  ocjenjeni  u sljedećoj fazi, nakon dodatnih terenskih istraživanja i analiza  u  ¨Procjeni utjecaja na okoliš i društvo¨  te će biti predložene i adekvatne mjere sprečavanja ili ublažavanja.
O tehničkim parametrima i očekivanim efektima  izgradnjom HE  ¨Babino Selo¨ govorila je Enisa Karović,  rukovodilac  projekta pripreme izgradnje HE ¨Babino Selo¨.
Predložena lokacija HE ¨Babino Selo¨ nalazi se  oko 7 km nizvodno od grada  Donji Vakuf, na rijeci Vrbas, u naseljenom mjestu Babin Potok.
Planirana  HE ¨Babino Selo¨  je  protočna hidroelektrana, derivacionog  tipa, instalisane snage  oko 5,12 MW i  mogućom  godišnjom  proizvodnjom  oko  26 GWh. 

 Za izradu Studije izvodljivosti sa geološkim istražnim radovima i Procjenom utjecaja na okoliš i društvo HE  ¨Babino Selo¨ objezbjeđena su grant sredstva od Evropske komisije i WBIF (Western Balkan Investment Framework). U ime donatora  administrator projekta je  Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).
Koristi izgradnje HE za lokalnu zajednicu  su prihodi od koncesionih i drugih naknada, otvaranje novih radnih mjesta tokom izgradnje, eksploatacije i održavanja pogona hidroelektrane, osiguranje pouzdanog  i kvalitetnog snabdijevanja električnom energijom u FBiH, povećanje udjela  električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i dr.