Potpisan Aneks IV Ugovora o izgradnji Bloka 7 TE ¨Tuzla¨

Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, potpisali su sa predstavnicima konzorcija kineskih kompanija - China Gezhouba Group Company Limited (CGGC) i Guandong Electrical Power Design Institute (GEDI), Aneks IV Ugovora o izgradnji Bloka 7 – 450 MW TE ¨Tuzla¨.

 

U ime kompanije China Gezhouba (CGGC), Ugovor su potpisali Lv Zexiang  i Yu Shihua,  generalni direktori, a u ime GEDI-a, drugog člana konzorcija, Wu Guangjian predsjednik i Lin Youhui potpredsjednik kompanije.

 

Potpisivanju Aneksa IV Ugovora o izgradnji Bloka 7 TE ¨Tuzla¨,  pristupilo se zbog značajnog pada berzanske cijene električne energije i izmijenjenih okolnosti na tržištu električne energije, što je uzrokovalo smanjenje  obima radova i ugovorene cijene.

 

Za smanjeni obim ugovornih radova, smanjena je i neto ugovorna cijena za 63, 3 miliona eura.

 

Vrijednost investicije Blok 7 TE ¨Tuzla¨ je 722 miliona eura i predstavlja najveću polijeratnu investiciju u Bosni i Hercegovini koja se realizuje po pricipu ¨ključ u ruke¨.

 

Projekat će se finansirati na način da  JP Elektroprivreda BiH obezbijedi 15 procenata cijene EPC Ugovora dok za je preostalih 85 procenata predviđen  kredit Export – Import Bank of China (EXIM Bank). 

 

Kao garanciju za uredno vraćanje kredita, očekuje se da EXIM Banka prihvati garanciju Federacije BiH. Dodatnu podršku projektu dalo je i Vijeće ministara BiH obraćanjem premijeru NR Kine.

 

Blok 7 se projektuje u skladu sa savremenim tehnologijama (BAT), koje osiguravaju da emisija svih polutanata bude ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU i BiH. U odnosu na postojeće stanje na  starim  blokovima  u  TE  ¨Tuzla¨, izgradnjom Bloka 7  smanjenje postojećih emisija biće i do 20 puta.

 

Izgradnjom Bloka 7 obezbjeđuje se kontinuitet proizvodnje uglja i prestrukturiranje RU „Kreka“ u sklopu Koncerna EPBiH.

 

Potpisivanje Ugovora je upriličeno prvog dana Sarajevo Business Foruma 2016.