Prezentirani investicioni planovi JP EPBiH

U okviru programa stručnih pratećih sadržaja Međunarodnog sajma energetike ENERGA 2016. u Tuzli, održana je panel diskusija o temi „Strateški pristup investiranju u energetski sektor BiH – investicije u sektor energije“, u kojoj su učestvovali dr. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, sa izlaganjem o investicijskom ciklusu kapitalnih ulaganja JP EPBiH i dr.Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju, kao izlagač o temi „Planovi ulaganja i modernizacije rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH".

Dr. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije prezentirao je investicione planove JP Elektroprivreda  BiH za nove proizvodne kapacitete,  s akcentom na aktuelne projekte  koji su u fazi pripremnih radova: Blok 7 TE „Tuzla, HE „Vranduk“, VE  Podveležje“ i mHE Neretvica.

Elektroprivreda BiH planira realizaciju i drugih projekata koji su u fazi izrade projektne dokumentacije i dobivanja dozvola: HE Una Kostela-Aneks, HE „Janjići“ HE „Kovanići“ i HE „Babino Selo“, te projekata koji su u fazi razvoja: Blok 8 TE „Kakanj“, VE „Vlašić“, VE „Bitovnja“, HE „Ustikolina“, HE „Gornja Neretva“, Toplovod TE „Tuzla“- Živinice, Toplovod TE „Kakanj“- Sarajevo, Redukcija emisija u TE „Tuzla“, Redukcija emisija u TE „Kakanj“.

Dr. Nevad Ikanović govorio je o aktivnostima za poboljšanje poslovanja rudnika i ciljevima novog ciklusa investicionih ulaganja u Koncernu EPBiH. Prijedlogom investicionih ulaganja putem odluka o dokapitalizacijiza za period 2016-2018. godine, planirano je  ulaganje 329,7 miliona KM u rudnike Koncerna EPBiH.

Do sada poduzete aktivnosti za poboljšanje poslovanja rudnika odnose se na zaustavljanje trenda pada proizvodnje, dostizanje dnevnih i mjesečnih planova proizvodnje uz njihovo kontinuirano praćenje, dostizanje održive proizvodnje koja omogućava stabilnost poslovanja uz izvršavanje obaveza od strane rudnika propisanih Zakonom, podizanje nivoa zaštite u rudnicima i dr.

Kao rezultat pokrenutih aktivnosti na poboljšanju poslovanja rudnika, u prvom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine, ostvareno je povećanje proizvodnje uglja za oko 15 posto, povećanje radova na otkrivci za oko 90 posto, povećanje ukupnih prihoda za 20 posto i drugi pozitivni efekti.