Održana 40. Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na 40. sjednici održanoj 29. juna 2016. godine u Sarajevu, nije usvojila Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2015. godinu i Izvještaj o raspodjeli dobiti za 2015. godinu.

 

Predstavnici dioničara usvojili su odluke o dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva rudnike ¨Abid Lolić Bila¨ i ¨Zenica¨kao i odluku o odobravanju Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU ¨Đurđevik¨.