USAID i EPBiH: Potpisan Memorandum o razumijevanju

U prostorijama JP Elektroprivreda BiH, 27.jula 2016. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) u BiH i JP Elektroprivreda BiH.

 

Memorandum o razumijevanju koji su potpisali Peter Duffy direktor Misije USAID-a u BiH i Bajazit Jašarević, generalni direktor EPBiH definisaće saradnju između EPBiH i projekta USAID - Investiranje u Sektor energije  (EIA)  u analizi procesa izdavanja dozvola za izgradnju različitih vrsta elektrana u BiH.

USAID EIA će pratiti proces izdavanja dozvola, s cilje identifikacije  zakonodavnih, regulatornih i administrativnih barijera sa kojima se investitori suočavaju prilikom ulaganja u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu ove analize USAID EIA će preporučiti mjere, na svim nivoima vlasti, što će skratiti i pojednostaviti procedure u cilju podsticanja investicija u nove elektrane u državi.

Govoreći o potpisanom Memorandumu generalni direktor EPBiH i direktor Misije USAID –a u BiH istakli su važnost novih investicija u elektroenergetski sektor s akcentom na  obnovljive izvore energije te ukazali na važnost pojednostavljenja procedura za ulaganje.

Do danas je Vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala više od 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH.