Lokalnoj zajednici predstavljene aktivnosti na izgradnji HE ¨Vranduk¨

U prostorijama Društvenog doma Vranduk, 03.avgusta 2016. godine, predstavnici investitora JP Elektroprivreda BiH i izvođača radova Joint Venture STRABAG AG Austrija/ Končar - inžinjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska (KONČAR – KET) upoznali su lokalnu zajednicu sa dosadašnjim i aktuelnim aktivnostima u vezi sa izgradnjom HE ¨Vranduk ¨.

 

Mještane naselja koja gravitiraju HE ¨Vranduk¨, predstavnike  nevladinog sektora i lokalne zvaničnike, dr. Anes Kazagić, voditelj projekta HE ¨Vranduk¨,  informisao je o osnovnim karakteristikama HE ¨Vranduk¨ instalisane snage 20 MW, jednog od tri aktuelna investiciona projekta JP Elektroprivreda BiH.

 Govoreći o benefitima za lokalnu zajednicu , dr. Kazagić je istakao socijalno ekonomski aspekt  izgradnje objekta istakavši da je u okviru projekta HE ¨Vranduk¨ planirana i izgradnja prve riblje staze u regionu, čime će biti omogućena nesmetana migracija ribe te sačuvan riblji fond.

Anisa Avdaković, stručni saradnik za okolinsko upravljanje , prisutne je detaljnije upoznala sa Studijom nultog stanja eko sistema na području koje je pod uticajem planirane HE ¨Vranduk.


Predstavnici izvođača radova prisutnima su prezentovali glavni opseg radova kao i organizaciju gradilišta. Rečeno je  da su trenutno u toku aktivnosti na realizaciji pristupnih puteva ka lokalitetu gradališta.

Ovom prilikom predstavnici lokalne zajednice su definisali zahtjeve  koje se odnose na  infrastrukturu, izgradnju puteva, vodovoda, kanalizacije, izmirenje šteta na infrastrukturi, kretanje mještana oko zone gradilišta, pješačka staza preko brane itd.

 Značaj izgradnje HE ¨Vranduk¨ je višestruk.  HE ¨Vranduk¨ će proizvoditi 96 GWh električne energije godišnje, čime će biti povećan udio proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora s ciljem smanjenja CO2.  Osim doprinosa razvoju Kantona, postojanje proizvodnog postrojenja u neposrednoj blizini velikih industrijskih potrošača Zeničko-dobojskog kantona omogučiće pouzdanije i kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom.

HE ¨Vranduk¨ se finansira sredstvima JP Elektroprivreda BiH  i kreditima  Evropske investicijske banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Sastanku su prisustvovali i predstavnici EBRD –a.