Delegacija Elektroprivrede BiH posjetila lokaciju izgradnje HE “Vranduk”

Članovi Uprave Društva predvođeni generalnim direktorom Bajazitom Jašaraveićem posjetili su lokaciju na kojoj su u toku pripremni radovi za izgradnju HE „Vranduk“. Radovi se izvode u rejonu ulazne građevine tunela i brane - gdje se na obje obale rijeke vrši raščišćavanje terena, izgradnja pristupnih puteva i gradilišnih platoa, potom na poziciji velike strojare - gdje se vrši postavljanje automatske hidrološke stanice.

Ovom prilikom, delegacija Elektroprivrede BiH je posjetila i Društveni dom Mjesne zajednice Vranduk, koji je za potrebe izgradnje HE „Vranduk“ rekonstruisan i preuređen. Društveni dom će služiti za boravak osoblja Izvođača, Investitora i Nadzora, a  nakon izgradnje će ostati na korištenje lokalnoj zajednici.

Generalni direktor je ovom prilikom izrazio zadavoljstvo što nakon trideset godina, koliko je prošlo od izgradnje HE Višegrad, Elektroprivreda BiH kreće sa izgradnjom novog elektroenergetskog objekta. Projekat se finansira iz vlastitih sredstava JP  Elektroprivreda BiH, te kredita EIB i EBRD. Radove izvodi Konzorcij Strabag/Končar, po Yellow FIDIC ugovoru.  Realizacija projekta je započela u februaru 2016. godine, a završetak radova i puštanje u pogon HE „Vranduk“ planiran je za novembar 2019. godine.

U obilasku lokacije HE „Vranduk“, uz generalnog direktora Bajazita Jašarevića, bili su: dr.sc.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i rukovodilac Koordinacionog tima za realizaciju Projekta, dr.sc. Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju, Esed Džananović, izvršni direktor za distribuciju, Džemo Borovina, izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu, Fuad Tanović u ime izvršnog direkotra za pravne poslove,  prof.dr. Mustafa Musić, rukovodilac Sektora za strateški razvoj, dr.sc.Anes Kazagić, voditelj Projekta izgradnje HE „Vranduk“, Edin Kasamović, direktor PIU i Almedin Skopljak, rukovodilac Sektora za pripremu izgradnje HE.

Sarajevo, 17.08.2016.