Odluke Četrdeset prve (vanredne) Skupštine JP EPBiH

Četrdeset prva, vanredna, Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela je Odluku o osnivanju privrednog društva sa ograničenom odgovornošću Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla u zajedničkom vlasništvu JP Elektroprivreda BiH (80 %) i RMU Banovići (20 %).

Djelatnost ovog privrednog društva, sa sjedištem u Tuzli, je proizvodnja i održavanje transportnih sistema u energetskom sektoru. Pored Odluke o osnivanju, Skupština je  prihvatila Statut Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o., pripremljen u tekstu po modelu statuta za zavisna društva JP Elektroprivreda d.d. – Sarajevo.
Četrdeset prva Skupština JP Elektroprivreda BiH razmatrala je i prihvatila više odluka i izmjena odluka o dokapitalizaciji  zavisnih društava, rudnika uglja i to:
- Odluku o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o.- Gornji Vakuf – Uskoplje za ulaganje 10.570.000,00 KM u remont, rekonstrukciju, nabavku opreme, postrojenja i uređaja u periodu 2016 – 2018. godina;
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica za ulaganje 700.000,00 KM u nabavku sistema jamske telefonije, rudarskih naglavnih lampi i mjerne opreme koja je u funkciji zaštite ljudi i imovine u 2016. godini i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke za ulaganje 40.390.766,00 KM za otvaranje i pripremu otkopnih polja u jamama „Raspotočje“ i  „Stara jama“ te nabavku mehanizovane opreme za širokočelno otkopavanje (SHP-e). Rok za realizaciju investicionog ulaganja je 31.12.2018. godina;
- Odluku o dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Breza“d.o.o. Breza za ulaganje 40.870.000,00 KM u remont, rekonstrukciju i nabavku opreme, postrojenja i uređaja, u periodu 2016 - 2018. godina;
- Odluku o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila za ulaganje 12.094.143,00 KM  u otvaranje i pripremu novih otkopnih polja, sanaciju prostorija, nabavku sigurnosne i zaštitne opreme, nabavku mašinske i elektro opreme, postrojenja i uređaja, u periodu 2016 - 2018. godina.
Skupština je posebnom odlukom odobrila davanje pozajmica zavisnim društvima, rudnicima uglja, radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu u ukupnom iznosu od 20.340.000,00 KM.