Transportni sistem za RMU ¨Kakanj¨ vrijedan 1.398.00 Eura.

U Rudniku mrkog uglja ¨Kakanj¨ 20. septembra 2016. godine, potpisan je ugovor o nabavci transportnog sistema vrijednosti 1.398.00 Eura. Sredstva su osigurana iz programa dokapitalizacije.

 Ugovor o nabavci sistema za transport rudara u podzemnoj eksploataciji uglja i rudarske mehanizacije potpisali su  Kasim Alajbegović , direktor RMU ¨Kakanj¨ i Ibrahim Fazlić, izvršni direktor za ekonomske poslove  te  u  ime isporučioca opreme  firme Becker - Warkop  Tomasz Budniok , predsjednik  Uprave.

Rok za isporuku i montažu opreme  je 60  dana od datuma potpisa ugovora.