EPBiH i FUCZ - saradnja u zaštiti i spašavanja građana od prirodnih i drugih nesreća

Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektoprivreda BiH i Fahrudin Solak direktor Federalne uprave civilne zaštite potpisali su 10.oktobra 2016. godine, Sporazum o operativno – tehničkoj saradnji Federalne uprave zaštite i JP Elektroprivreda BiH u oblasti reagiranja na prirodne i druge nesreće.

 Bajazit Jašarević, generalni direktor EPBiH je istakao da je Sporazum nastavak već dobre saradnje EPBiH i Federalne uprave civilne zaštite, koja će u budućnosti rezultirati još efikasnijom reakcijom nadležnih u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

 

Govoreći o važnosti saradnje sa EPBiH, Fahrudin Solak direktor Federalne uprave civilne, iznio je podatak da se tokom 2014. godine, kada su državu zadesile nezapamćene poplave, jedino putem infrastrukture u vlasništvu EPBiH mogla vršiti komunikacija.

 Sporazum je potpisan s ciljem međusobne saradnje i pružanja tehničke podrške u toku provođenja aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća s naglaskom na informacio – komunikacionom povezivanju subjekata u akcijama spašavanja i zaštite, redovnoj razmjeni informacija u uslovima djelovanja prirodnih i drugih nesreća, kao i tokom akcija zaštita i spašavanja.