HE Vranduk: U toku druga faza pripremnih radova

Generalni direktor Bajazit Jašarević, rukovodilac Sektora pripremu izgradnje HE Almedin Skopljak, direktor i tehnički direktor Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, Edisej Sjerotanovic i Ahmed Mutapčić, posjetili su u utorak 11.10.2016.godine, gradilište HE “Vranduk”. Dr.Anes Kazagić, voditelj projekta, predstavnici izvođača (JV Strabag/Končar) i nadzora pripremnih radova na gradilištu (EI) upoznali su direktora Jašarevića sa progresom radova i drugom fazom pripremnih radova koja je u toku.

 Druga faza koja pored izgradnje pristupnih puteva i gradilišnih platoa obuhvata i izgradnju pomoćnog objekta (zagata) za skretanje rijeke u rejonu brane, odvija se planiranom dinamikom i bez ozbiljnijih poteškoća.

U narednom periodu, pri čemu će dinamiku diktirati i vremenski uslovi, planiran je završetak radova na zagatu, kroz sljedeću fazu pobadanja talpi te zatvaranja zagata prema lijevoj obali rijeke Bosne, čime će biti omogućen pristup budućem iskopavanju jame, odnosno iskopu temelja brane.

Generalni direktor izrazio je zadovoljstvo napretkom pripremnih radova kao i maksimalnom posvećenošću svih strana uključenih u projekat izgradnje HE “Vranduk”.