Elektroprivreda BiH na Svjetskom energetskom kongresu

Dr. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, učestvovao je u radu 23.Svjetskog energetskog kongresa, održanog u Istanbulu od 09. do 13. oktobra 2016.godine. Više od 250 predstavnika iz 130 zemalja razgovaralo je o perspektivama energetskog tržišta, njegovoj stabilnosti i novim oblicima saradnje kroz platformu koja će se baviti balansom globalne i regionalne potražnje i ponude u domenu energetike.

 

Dr. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, učestvovao je u radu 23.Svjetskog energetskog kongresa, održanog u Istanbulu od 09. do 13. oktobra 2016.godine.

Više od 250 predstavnika iz 130 zemalja razgovaralo je o perspektivama energetskog tržišta, njegovoj stabilnosti i novim oblicima saradnje kroz platformu koja će se baviti balansom globalne i regionalne potražnje i ponude u domenu energetike.

 

 

Učešće predstavnika Elektroprivrede BiH u panel diskusijama, prezentacijama, razgovorima  sa vodećim svjetskim kompanijama iz oblasti energetike, bilo je prilika za razmjenu informacija i nova saznanja o iskustvima drugih zemalja o načinima investiranja i finansiranja strateških investicija.

 Tokom kongresa, pokrenuta je procedura aplikacije za aktivno članstvo BiH u World Energy Council.

Bosanskohercegovačku delegaciju koja je u radu 23.Svjetskog energetskog kongresa učestvovala u organizaciji Privredne komore FBiH, činili su predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Elektroprivrede BiH, Elektroprivrede HZHB i Energoinvesta.  

Svjetski energetski kongres prvi put je održan 1924.godine u organizaciji Svjetskog energetskog vijeća, s ciljem uspostavljanja dijaloga ministara, izvršnih direktora i eksperata o kritičnim događanjima u energetskom sektoru.