HE „Vranduk“ – dinamika radova prema planu

Bajazit Jašarević i dr.sci. Senad Salkić, generalni direktor i izvršni direktor za kapitalne investicije, obišli su gradilište buduće HE „Vranduk“, u utorak, 25.oktobra 2016.godine.

 

Radovi na izgradnji hidroelektrane odvijaju se prema dinamičkom planu i bez ozbiljnijih poteškoća.  Druga faza pripremnih radova koja pored izgradnje pristupnih puteva i gradilišnih platoa obuhvata i izgradnju  pomoćnog objekta-zagata za skretanje rijeke u rejonu brane, privodi se kraju.

Na dužini oko 20 metara zagata, do sada je  ugrađeno  35 željeznih talpi  za spriječavanje prodora vode. Plan je, ovisno i od vremenskih prilika, da se ugradjuje 20 talpi dnevno. Zatvaranje zagata prema lijevoj obali rijeke očekuje se do kraja novembra, što će omogućiti početak radova na iskopavanju jame, odnosno temelja brane.