U oktobru rekordna proizvodnja električne energije

U oktobru 2016. godine u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ostvarena je ukupna proizvodnja električne energije u iznosu 805.738 MWh ili 151,76% u odnosu na planiranu proizvodnju.

Poređenjem sa ostvarenom mjesečnom proizvodnjom u prethodnim godinama, mjesečna proizvodnju u iznosu cca 805 GWh u oktobru ove godine, predstavlja rekordnu poslijeratnu mjesečnu proizvodnju električne energije.

Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u termoelektranama iznosila je 678.617 MWh, od čega u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“ 421.220 MWh,  a u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“  257.397 MWh. Hidroelektrane na Neretvi Jablanica, u oktobru 2016. godine, ostvarile su proizvodnju u količini  127.121 MWh.

U prvih deset mjeseci ove godine ostvaren je značajan napredak u poslovanju rudnika u sastavu Koncerna EPBIH, što se ogleda i kroz povećanje proizvodnje uglja za 13,58 %. Posebno značajno povećanje ostvareno je u oktobru 2016. godine, kada je u rudnicima proizvedeno 443.914 tona uglja, što je  maksimalna proizvodnja uglja u posljednje dvije godine i 10 mjeseci.