Potpisani okvirni uslovi za kreditiranje izgradnje Bloka 7

Na Samitu 16 + 1 u Rigi (Latvija) predstavnici Elektroprivrede BiH i kineske EXIM banke potpisali su Okvirne uslove sporazuma za kreditiranje izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla.

Dokument koji omogućava nastavak aktivnosti na finalizaciji nacrta Ugovora i Ugovora o kreditu za izgradnju Bloka 7, za Elektroprivredu BiH potpisali su Bajazit Jašarević, generalni direktor i Muhamed Ražanica, izvršni direktor za ekonomske poslove, a u ime kineske EXIM banke guverner Liu Liange sa saradnicima.

Potpisivanju dokumenta prisustvovali su dr.sci.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, Edib Bašić, savjetnik generalnog direktora i predstavnici konzorcija kineskih kompanija - China Gezhouba Group Company Limited (CGGC) i Guandong Electrical Power Design Institute (GEDI).

U narednom periodu Elektroprivreda BiH će sa resornim ministarstvom i Vladom FBiH provesti analizu svih do sada provedenih aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje Bloka 7.