HE Vranduk - počelo zatvaranje zagata brane prve faze

Na gradilištu HE Vranduk u toku su radovi na zatvaranju pomocnog objekta zagata brane prve faze prema lijevoj obali sa gornje uzvodne strane.

 

Pomoćnim objektom vrši se preusmjeravanje toka rijeke Bosne čime će se obezbIjediti uslovi za buduće radove na iskopu jame, odnosno temelja brane.

 

Uporedo sa zatvaranjem pomoćnog objekta, vrše se i radovi na ojačavanju desne obale stijenskom masom. Ojačavanje obale vrši se s ciljem zaštite gradilišta od povećanja vodostaja rijeke.