Intenzivni radovi na gradilištu HE Vranduk

Nakon što je pomoćni objekt zagat brane prve faze zatvoren sa uzvodne strane prema lijevoj obali, zagat je dodatno ojačan zemljano stijenskom masom.

U toku je postavljanje  drugog reda željeznih talpi.
Pomoćnim objektom vrši se preusmjeravanje toka rijeke Bosne čime će se obezbijediti uslovi za buduće radove na iskopu jame, odnosno temelja brane.
Tokom proteklog vikenda nastavljeni su i pripremni zemljani radovi na izgradnji gradilišnog priključka. Paralelno se izvode i radovi na izgradnja pristupnih puteva u rejonu strojare.