Održana četrdeset treća (vanredna) Skupština EPBiH

Četrdeset treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo održana 6.decembra 2016. godine u Sarajevu, razriješila je dužnosti, Adnana Terzića, člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, radi podnošenja ostavke i za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo , do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, imenovala Mirzu Hulusića.

 Usvojena je odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u Tvornicu transportnih uređaja energetik d.o.o. (TTU energetik d.o.o. Tuzla ) u zajedničkom vlasništvu JP Elektroprivreda BiH (80 procenata) i RMU Banovići (20 procenata). Vrijednost ulaganja iznosi 6, 6 miliona KM a sredstva su obezbijeđena Planom poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period  2016. - 2018. godina.

 

 

Dioničari su usvojili i odluke o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva – rudnike uglja ¨Zenica¨, ¨Kakanj¨, ¨Đurđevik¨, ¨Breza¨, ¨Abid Lolić¨ d.o.o. Travnik -Bila, ¨Kreka¨i ¨Gračanica¨.

 

Skupština Društva je upoznata sa Izvještajem Odbora za reviziju o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2016. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.