Premašena proizvodnja električne energije u odnosu na 2015. godinu

U JP Elektroprivreda BiH zaključno sa 17. decembrom 2016. godine, proizvedeno je 6.913 GWh električne energije, što je za 5,44 procenata više u odnosu na isti period prošle godine i 1,85 procenata u odnosu na planiranu proizvodnju u 2016. godini, te je ostvarena proizvodnja električne energije veća od ukupno ostvarene proizvodnje u 2015.godini (6.909 GWh).

 

Ukupna proizvodnja električne energije u termoelektranama u odnosu na prošlu godinu, premašena je za 8,26 procenata i veća je od plana za 2,38 procenta.

U TE ¨Kakanj¨ ostvarena  proizvodnja  veća je u odnosu na 2015.godinu za  11,34 procenta, dok je ostvarenje u TE ¨Tuzla“  u odnosu na prošlu godinu veće za 6,5 procenata, a u odnosu na plan 4,42 procenta. 

Usljed loših hidroloških prilika posebno u decembru, u hidroelektranama na Neretvi ostvarena proizvodnja neznatno je manja od planirane u 2016.godini.