Potpisani ugovori o nabavci uglja za 2017. godinu

Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju, potpisali su 28.decembra 2016. godine, sa predstavnicima rudnika u sastavu Koncerna EPBiH i RMU Banovići, ugovore o nabavci uglja za 2017. godinu.

 

Ukupno ugovorene količine uglja namijenjenog za proizvodnju električne energije iznose 6.542.945 tona, od čega je za potrebe TE ¨Tuzla¨ ugovoreno  4.002.945 tona i  TE ¨Kakanj¨ 2.540.000 tona.

 

Ukupna procijenjena vrijednost ugovora na nivou  JP Elektroprivreda BiH iznosi 382.625.077 KM - TE ¨Tuzla¨ 218.245.365 KM i  TE ¨Kakanj¨ 164.379.712 KM.

 

Ugovorene količine uglja odgovaraju količinama definisanim elektroenergetkim bilansom za 2017. godinu i veće su za ukupno 738.945 tona u odnosu na 2016. godinu. Elektroenergetskim bilansom za 2017. godinu, planirana je  proizvodnja  7.695 GWh električne energije.

 

Ugovorom je predviđena nabavka gotovo 5,5 miliona tona uglja iz rudnika u sastavu Koncerna EPBiH. Preostale količine će biti osigurane iz RMU Banovići.