HE Vranduk – Vremenske prilike utiču na dinamiku radova

Izuzetno nepovoljne vremenske prilike, niske temperature, snijeg i led, onemogućili su izvođenje pripremnih radova na gradilištu HE ¨Vranduk ¨prema ranije utvrđenom planu.

 Narednih dana, Izvođač, Nadzor i Stručni tim Elektroprivrede BiH koji su konstantno na terenu,  planiraće ovisno od vremenskih prilika, nastavak radova koje je moguće izvoditi.

Tako je za tekuću sedmicu planiran početak zapunjavanja prostora između dva reda talpi sa zemljano-stijenskom masom, kao i postavljanje zaštitne ograde u gradilišnom rejonu velike strojare. Ovi radovi će početi kada to vremenski uslovi budu dozvolili.