U 2016.godini premašen plan proizvodnje električne energije i ostvarena rekordna proizvodnja uglja

JP Elektroprivreda BiH u 2016.godini ostvarila je proizvodnju 7.245 GWh električne energije. Ostvarena proizvodnja je za 5,06 posto veća u odnosu na proizvodnju iz 2015.godine i za 1,24 posto veća u odnosu na planiranu proizvodnju prema elektroenergetskom bilansu.

Proizvedena količine električne energije u TE Kakanj u toku 2016. godine  iznosila  je 2.094 GWh i veća je za 8,66 posto u odnosu na proizvodnju iz 2015. godine, dok je TE Tuzla sa proizvedenih 3.686,4 GWh  za 5,74 posto premašila proizvodnju ostvarenu u 2015.godini. Ostvarenje proizvodnje u TE Tuzla u prošloj godini,  veće je za 4,27 posto u odnosu na planiranu proizvodnju. 
Hidroelektrane na Neretvi  proizvele su 1.395 GWh električne energije što predstavlja plansku proizvodnju za 2016.godinu, uprkos nepovoljnim hidrološkim prilikama. Posebno sušan period bio je karakterističan za mjesec decembar.  U 2016.godini, u mjesecu oktobru ostvarena je  i rekordna mjesečna proizvodnja električne energije  u količini  805 GWh.
Ostvarenje proizvodnih rezultata većih  i u odnosu planirane, a značajno većih od rezultata u 2015.godini,  bilo je moguće zahvaljujući visokoj pogonskoj raspoloživosti  proizvodnih kapaciteta, povećanoj proizvodnju uglja u odnosu na 2015.godinu i to samo iz rudnika Koncerna EPBiH  za cca 445.000 tona, te odgovornosti uposlenika iskazanoj kroz rukovođenje, adekvatno planiranje i održavanje.
U toku 2016.godine, rudnici Koncerna EPBiH bilježe rast proizvodnje uglja koja se bliži količini od 5 miliona tona. Ukupna ostvarena proizvodnja  prošle godine iznosila je 4,97 miliona tona, što je u odnosu na 2015. godinu više za 9,8 posto.
Najznačajnije povećanje proizvodnje u odnosu na 2015.godinu,  ostvarili  su rudnici Kreka i Zenica  za čak 19, odnosno 15 posto. Značajno povećanje proizvodnje uglja bilježi i RMU Breza  za 14,4 posto, Rudnik Đurđevik za 7,7 posto,  te Rudnik Gračanica za 3,62 posto.