VE Podveležje - potpisani Ugovor o izgradnji pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove i Ugovor o rekonstrukciji lokalne saobraćajnice

JP Elektroprivreda BiH i Konzorcij HP Investing d.o.o. Mostar, Amitea d.o.o. Mostar i Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar, zaključili su Ugovor o izgradnji pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove – Vjetroelektrana Podveležje, čime je ozvaničen početak realizacije Projekta Vjetroelektrane.

 

Ugovor su u Mostaru u prisustvu federalnog premijera Fadila Novalića i mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića, u ime JP Elektroprivreda BiH potpisali Bajazit Jašarević, generalni direktor i dr.sci. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, a u ime Konzorcija Hasan Pekušić, direktor HP Investinga.

 

Vrijednost Ugovora koji podrazumijeva izgradnju pristupnih puteva u dužini  8,76 km, servisnih saobraćajnica u dužini  383 m i 15 montažnih platoa za kranove,  je  4,5 miliona KM bez PDV-a.

 

Izvođač Konzorcij HP Investing d.o.o. Mostar,  Amitea d.o.o. Mostar i Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar, se obavezuje da će radove izvršiti u roku 10 mjeseci od datuma zvaničnog početka radova, odnosno od dana uvođenja u posao.

 

U okviru Projekta izgradnje VE Podveležje 1,  u Mostaru je u četvrtak, 19. januara 2017.godine, potpisan i Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji lokalne saobraćajnice  L13 u naselju Podveležje.

 

Ugovor je za Grad Mostar potpisao gradonačelnik Ljubo Bešlić, a za Konzorcij HP Investing d.o.o. Mostar i Amitea d.o.o. Mostar, Hasan Pekušić, direktor HP Investinga

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnice  L13 u naselju Podveležje , JP Elektroprivreda BiH sufinansira u iznosu milion KM, a na osnovu Ugovora o realizaciji Programa o međusobnoj saradnji zaključenog sa Gradom Mostarom s ciljem realizacije Projekta izgradnje VE Podveležje, mikrolokacija Mali Grad i Sveti Gora.

 

Programom o međusobnoj saradnji  izražene su zajedničke namjere uspostavljanja partnerskih odnosa između Grada Mostara i  JP Elektroprivreda BiH radi ostvarenja obostranih interesa, unapređenja uslova života  i izgradnje infrastrukturnih objekata, te na tim osnovama i razvoja Grada  i realizaciju razvojnih planova  Javnog preduzeća.

 

 

Vjetroelektrana Podveležje čija je realizacija planirana putem četiri LOT-a, je prva u nizu vjetroelektrana koje Elektroprivreda BiH planira izgraditi. VE sa istalisanom snagom 48 MW i očekivanom godišnjom proizvodnjom 120 GWh električne energije, predstavlja proizvodni kapacitet čiste energije na bazi obnovljivog izvora primarne energije, koji nije opterećen emisijom stakleničkih plinova.

 

Krajnji rok puštanja u pogon Vjetroelektrane za koju je Elektroprivreda BiH sa Vladom HNK potpisala koncesioni ugovor na 30 godina, je 31.12.2018.godine.