CoolHeating projekt

U periodu 20-24. februara 2017.godine, JP Elektroprivreda BiH će biti domaćin drugog projektnog sastanka (2nd progress meeting) u okviru EU Projekta CoolHeating (Podrška razvoju malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije i neiskorištenu toplinu iz industrije u općinama Jugoistočne Evrope)

Projekat CoolHeating se finansira iz sredstava EU Horizont 2020: Program istraživanja i inovacija Evropske Unije. JP Elektroprivreda BiH je prvi projektni partner iz BiH u jednom EU Horizont 2020 projektu. Period trajanja projekta je 3 godine (01.01.2016-31.12.2018.godine). 
Cilj CoolHeating projekta je pružiti podršku implementaciji malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije u zajednicama Jugoistočne Evrope. CoolHeating projekat prenosi znanje partnera iz zemalja u kojima ovakvi primjeri daljinskog grijanja i hlađenja već postoje (Njemačka, Austrija, Danska) na zemlje u kojima su slični primjeri u ovom sektoru manje zastupljeni (Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina). Ključne aktivnosti, pored ispitivanja resursa i potencijalnih opcija, te tehno-ekonomskih procjena rješenja, uključuju mjere stimulacije interesa zajednica i građana na uspostavljanju sistema daljinskog grijanja koji uključuju i obnovljive izvore energije, kao i jačanje kapaciteta u pripremi finansijskih i biznis modela. Rezultat Projekta bit će priprema uvođenja novih manjih sistema daljinskog grijanja i hlađenja na obnovljive izvore u 5 ciljnih općina, do faze ulaganja. Ciljna općena iz BiH je Općina Visoko, dok su općine sljedbenice iz BiH Živinice i Goražde.
21. februara 2017.godine, u EPBiH je planiran sastanak partnera na Projektu: WIP (Njemačka), GET (Austrija), Planenergi (Danska), JP Elektroprivreda BiH (BiH), UniZg (Hrvatska), UniBg (Srbija), Skupina (Slovenija), SDEWES Skoplje (Makedonija), Općina Ljutomer (Slovenija), Općina Šabac (Srbija) i Općina Visoko (BiH), dok je 23. februara 2017.godine planirano održavanje Tehničke radionice u EPBiH, koja je fokusirana na polaznike iz domaće industrije i predstavnike službi lokalnog razvoja općina. Projektni partneri JP Elektroprivreda BiH su USAID, UNDP i GIZ, te 14 industrijskih partnera iz BiH. Na Radionici će biti predstavljeni primjeri dobre prakse iz ove oblasti u Njemačkoj, Danskoj i Austriji, zatim prezentirana iskustva operatora ovakvih sistema iz zemalja partnera, te će na jednom mjestu biti okupljeni industrijski partneri iz oblasti grijanja/hlađenja u Bosni i Hercegovini s ciljem međusobne razmjene iskustava i interkonekcije sa predstavnicima partnerskih kompanija Projekta CoolHeating.
JP Elektroprivreda BiH je za učešće u Projektu CoolHeating dobila grant sredstva u iznosu 109.465,00 Eura, a Projekt je iniciran i vodi se iz Sektora za strateški razvoj EPBiH. Motiv za učesće u Projektu je podrška EPBiH, kao društveno odgovorne kompanije, uvođenju modernih tehnologija za proizvodnju toplinske energije u BiH, uređenje regulative toplinarstva i obnovljivih izvora energije u BiH, te doprinos održivosti sistema daljinskog grijanja u općinama u kojima je u narednom periodu planirano  snabdijevanje toplinskom energijom iz TE „Kakanj“ i TE „Tuzla“ (Visoko i Živinice).