HE Vranduk-izvođenje pripremnih radova teče prema planu

Uprkos lošim vremenskim uslovima i niskim temperaturama, pripremni radovi na gradilištu HE Vranduk nastavljeni su prema ranije planiranom programu izvodjenja.

 Izvršeno je postavljanje betonskih gabiona za zaštitu kosine iza privremene TS „Brana – lijeva obala“, te čišćenje snijega i leda između dva reda talpi na zagatu brane prve faze. Paralelno se vrše ostale pripreme za izvođenje nasipa između dva reda talpi.

U četvrtka, 26.01.2017.godine, gradilište je obišao  dr. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije  u pratnji projekt menadzera Elektroprivrede BIH  dr. Anesa Kazagića i voditelja tima FIDIC inženjera Aecoma, Mihai loan Stratulata. Izraženo je uvjerenje da će izvođenje pripremnih radova u narednom periodu dobiti na intenzitetu, što će doprinijeti planiranoj dinamici realizacije projekta.