Objavljen tender za idejno rješenje Hidroelektrane Kruševo

JP Elektroprivreda BiH objavila je tender za izradu investiciono-tehničke dokumentacije - „Idejno rješenja HE Kruševo sa procjenom opravdanosti investicije“ za HE Kruševo na rijeci Bioštici, općina Olovo. Dokumentacija će pored Idejnog rješenja, obuhvatiti i Elaborat o rezultatima provedenih istražnih radova, kao i Procjenu utjecaja na okoliš.

 Za potrebe izvođenja planiranih aktivnosti koje se realizuju uz podršku i saradnju sa općinom Olovo i nadležnim institucijama,  urađen je Izvještaj o rizicima i ograničenjima  implementaciji ovog Projekta

Pokretanje nabavke usluge izrade „Idejnog rješenja HE Kruševo sa procjenom opravdanosti investicije“ je s ciljem daljeg razvoja projekata i iznalaženja prihvatljivih tehničkih, finansijskih i okolinski opravdanih rješenja za iskorištenje kako hidroenergetskog potencijala rijeke Bioštice, tako i drugih raspoloživih resursa.

HE Kruševo na rijeci Bioštici, općina Olovo, jedan od planiranih projekata JP Elektroprivreda  BiH u oblasti obnovljivih izvora energije koji se realizuje u sklopu aktivnosti na pripremi i izgradnji novih proizvodnih kapaciteta, a u skladu sa odlukama Vlade Federacije BiH i strateškim opredjeljenjem za povećanjem proizvodnih kapaciteta.
Vođena društvenom odgovornošću, Elektroprivreda BiH ima za cilj obezbjeđenje sigurnog i pouzdanog snabdijevanja kupaca električnom energijom kao dijelom javne usluge i za kupce koji električnu energiju nabavljaju na otvorenom tržištu.
Postupak nabavke usluge izrada „Idejnog rješenja HE Kruševo sa procjenom opravdanosti investicije“ bit će proveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je  na web stranici http://www.elektroprivreda.ba/upload/documents/tenderi_oglasi/TD%202017/A%20Obavjestenje%20o%20nabavci.pdf