HE Vranduk - Intenziviranje pripremnih radova

Pripremni radovi na gradilištu HE Vranduk intenzivirani su proteklih dana. Radovi se obavljaju na dvije gradilišne lokacije - u rejonu brane, te u rejonu velike strojare

U rejonu brane, na zagatu brane 1. faze, nastavljeno je nasipanje materijala između redova dvostrukog zida talpi, uz geodetsko snimanje zida talpi radi praćenja pomjeranja konstrukcije prilikom zapunjavanja zagata zemljano-stijenskom masom. Paralelno se vrši ispumpavanje vode iz zone zagata. U ovom gradilišnom rejonu, započet je i iskop temelja stuba za povezivanje privremene TS „Brana“ na mrežu. Za izvođenje  radova u  rejonu brane angažovano je 15 do 20 radnika, 7 kamiona, te 5 teških mašina (rovokopači, valjci).

Nakon što je završeno izmještanje ceste, te postavljanje zaštitne ograde, u gradilišnom rejonu velike strojare vrši se iskop trase kabla za povezivanje privremene TS „Glavna strojara“na mrežu. Radove izvodi 5 do10 radnika.