Investicija Elektroprivrede BiH - Široko čelo u Rudniku Kakanj pušteno u probni rad

Mehanizovana širokočelna samohodna hidraulična podgrada, investicija JP Elektroprivreda BiH vrijednosti 18,3 miliona KM, puštena je u probni rad u jami Rudnika Kakanj Begići-Bištrani, u utorak, 14. februara 2017.godine. Isporučilac opreme, čija nabavka je finansirana iz sredstava namjenjenih za dokapitalizaciju rudnika u sastavu Koncerna EPBiH, je firma Becker- WarkopSp. z.o.o. (Poljska).

 Budućim radom novog mehanizovanog širokočelnog kompleksa obezbjeđuje se: podizanje sigurnosnih aspekata, humaniziranje rada, kontinuitet podzemne eksploatacije, ostvarivanje  planirane proizvodnje u skladu sa potrebama Termoelektrane Kakanj, podizanje učinkovitosti  i ekonomičnija proizvodnja.

Očekuje se da će zahvaljujući novoj rudarskoj mehanizaciji  u jami Begići-Bištrani do kraja godine biti proizvedeno 200.000 tona uglja.

Planirano je da probni rad mehanizovane širokočelne samohodne hidraulične podgrada traje 30 dana, a Rudniku Kakanj će zvanično na upotrebu biti predana do kraja ovog mjeseca.