U RMU ¨Kakanj¨ u funkciji novi širokočelni kompleks

Rudniku mrkog uglja ¨Kakanj¨ 28. februara 2017. godine, na upotrebu su predati mehanizovani širokočelni kompleks i transportni sistem, investicije JP Elektroprivreda BiH, ukupne vrijednosti 21 milion KM.

 Svečanom puštanju u rad rudarske mehanizacije za podzemnu eksploataciju, finansirane sredstvima JP Elektroprivreda BiH iz procesa dokapitalizacije rudnika, prisustvovali su  Bajazit Jašarević, generalni direktor Elekroprivrede BiH i  dr.sc. Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju.

 Mehanizovani širokočelni kompleks vrijednosti 18,3 miliona KM, osigurava povećanje sigurnosnih aspekata, humaniziranje rada, kontinuitet podzemne eksploatacije, ostvarivanje  planirane proizvodnje u skladu sa potrebama Termoelektrane Kakanj, podizanje efikasnosti i ekonomičniju proizvodnju.

Do kraja ove godine, sa ovog kapaciteta se očekuje proizvodnja oko 200 hiljada tona uglja. 

Isporučilac opreme je  firma Becker-WarkopSp.  z.o.o. Poljska .
Sistem za transport rudarske mehanizacije i ljudi u podzemnoj eksploataciji uglja, vrijedan 2,73 miliona KM čiji je kapacitet do 30 tona nosivosti u jednoj vožnji,  skupa sa novim transportnim utovarnim jedinicama  za Površinski kop Vrtlište, stvoriće potencijal rudarske mehanizacije za proizvodnju uglja i do 1,5 miliona tona godišnje. U prošloj godini proizvodnja uglja iznosila je oko milion tona.

Ugovor za nabavku mehanizovanog širokočelnog kompleksa potpisan je u novembru 2015. godine, dok je ugovor za nabavku transportnog sistema potpisan u septembru 2016. godine.