- Javna rasprava o Procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja Okolinske dozvole, za rekonstrukciju i proširenje HE Una Kostela

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 7. marta 2017. godine, održana je Javna raspravu o Procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja Okolinske dozvole za rekonstrukciju i proširenje HE ¨Una Kostela¨. Javna rasprava je održana na lokalitetu Kostela, koja se administrativno nalazi u sklopu MZ Brekovica, kao najbližem području koje gravitira hidroelektrani ¨Una Kostela¨.

 Tokom Javne rasprave  predstavljena je   Studija o procjeni uticaja na okoliš i društvo za projekt druge faze rekonstrukcije i proširenja HE ¨Una Kostela¨.

U ime investitora JP Elektroprivreda BiH govorio je dr.sci.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, istakavši značaj rijeke Une i već postojećeg objekta HE ¨Una Kostela¨, koja je i tokom ratnih dejstava pomogla u očuvanju elektroenergetske stabilnosti  tog područja, naglasivši da je primarni cilj JP Elektroprivreda BiH osigurati neovisnosti elektroenergetskog sektora, uz sve mjere zaštite okoliša.

Zijad Mujagić, direktor Podružnice ¨Elektrodistribucija¨ Bihać ukazao je na važnost proširenja HE ¨Una Kostela¨ za sigurnost snabdijevanja električnom energijom, dok je u ime konsultanta - Instituta za hidrotehniku u Sarajevu,  govorio direktor Instituta prof.dr.Tarik Kupusović, istakavši značaj izrade Studije, kao i važnosti usklađivanja rekonstrukcije i proširenja HE ¨Una Kostela¨ sa svim ljepotama rijeke Une i poduzimanjem mjera zaštite okoliša tog područja.

Studijom o procjeni uticaja na okoliš i društvo koju je u ime obrađivača Studije Instituta za hidrotehniku prezentovala Semra Fejzibegović, istaknut je značaj procjene direktnih i indirektnih uticaja projekta na stanovništvo, floru i faunu, vodu, zrak, zemljište, postojeću infrastrukturu, klimatske karakteristike područja, pejzažne karakteristike i kulturno – historijsko naslijeđe, uz sve mjere ublažavanja mogućih negativnih uticaja.

Projekat rekonstrukcije i proširenja HE ¨Una Kostela¨ predstavlja zahvat na već postojećem objektu, rekonstrukciju praga u koritu rijeke Une i proširenje, izgradnjom tzv. Aneksa, a s ciljem povećanja proizvodne efikasnosti postrojenja, optimalnog korištenja rijeke Une i produženje radnog vijeka postrojenja.
S obzirom, da se navedeni radovi izvode na već postojećem objektu i/ili u njegovom neposrednom okruženju, ne mijenjaju značajno postojeće stanje okoliša i režim tečenja voda. 

JP Elektroprivreda BiH i grad Bihać su 2015. godine potpisali Ugovor o realizaciji Programa prijateljskog okruženja, s ciljem rekonstrukcije i proširenja HE ¨Una Kostela¨.

Programom prijateljskog okruženja izražene su zajedničke namjere uspostavljanja partnerskih odnosa između grada Bihaća i JP Elektroprivrede BiH, s ciljem unapređenja uslova života i izgradnje infrstrukturnih objekata na području koje gravitira  HE ¨Una Kostela¨.
HE ¨Una Kostela¨ je u pogonu od 1954. godine.

Kroz projekat rekonstrukcije i proširenje HE ¨Una Kostela¨  moguća godišnja proizvodnja od  56,7 GWh biće povećana na  73,5 GWh.
Nastavak rekonstrukcije i proširenja  HE ¨Una Kostela¨  je značajan korak u rješavanju problema nedostatka izvora električne energije u Unsko-sanskom kantonu, kao i problema u vezi sa oscilacijama napona i tokova energije u elektroenergetskom sistemu na području Kantona.

Tokom trajanja Javne rasprave, predstavnici nadležnog ministarstva su istakli da svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe, komentari i sugestije na Studiju o procjeni uticaja na okoliš i društvo za rekonstrukciju i proširenja HE ¨Una Kostela, mogu dostaviti u pisanoj formi, u narednih 15 dana od dana održavanja Javne rasprave,  Federalnom ministarstvu okoliša i turizma , na adresu ul.Marka Marulića br.2,  71000 Sarajevo.

Javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici mjesnih zajednica koje gravitiraju području HE ¨Una Kostela¨, nevladinog sektora kao i članovi Stručnog tima JP Elektroprivreda BiH.