Elektroprivreda i UniCredit Bank: E-uplatnica za brže i jeftinije plaćanje računa

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je sa UniCredit Bank d.d. sklopila Sporazum o pokretanju usluge E-UPLATNICA, na temelju kojeg je omogućeno jednostavnije i jeftinije plaćanje mjesečnih računa za električnu energiju

Nakon uvođenja usluge e-račun i velikog odziva kupaca koji su odlučili iskoristiti prednosti elektronskog računa, EPBiH je prepoznala da će elektronsko plaćanje računa znatno olakšati proces plaćanja svojim kupcima.

E-uplatnica podrazumijeva da, putem e-ba i m-ba usluga, klijent/kupac električne energije od banke prima ispunjen nalog za električnu energiju, što mu olakšava plaćanje, budući da ručno ne ispunjava uplatnicu.
Uslugu e-uplatnica mogu ugovoriti svi korisnici usluga EPBiH, a koji posjeduju račun u UniCredit banci.
Ugovaranje e-uplatnice je jako jednostavno, a vrši se putem mobilnog (m-ba) ili internet bankarstva (e-ba) UniCredit Banke. Pri ugovaranju e-uplatnice, u konkretnom slučaju se odabere Izdavalac JP EP BiH d.d. i popune polja: Korisnički naziv usluge (korisnik unosi željeni naziv) i šifra korisnika (korisnik unosi/prepisuje broj naznačen u polju Referenca s računa), dok su ostala polja već unaprijed popunjena.

Svi kupci iz kategorije „domaćinstva“, koji aktiviraju uslugu e-račun i pristupe usluzi e-uplatnica UniCredit banke u periodu od 01.04.2017. do 01.04.2018. godine, ostvaruju pravo plaćanja računa bez provizije u trajanju godinu dana od dana aktivacije usluge.
Također, svi kupci koji su već aktivirali usluge e-račun i e-uplatnica, biće oslobođeni troška provizije pri plaćanju računa za utrošenu električnu energiju u promotivnom periodu od godinu dana.

Prednosti korištenja e-uplatnice:
• Plaćanje bez provizije prvih godinu dana, a nakon isteka promotivnog perioda, sa minimalnim troškovima
• Brže plaćanje
• Mogućnost plaćanja 24 sata dnevno, sa bilo kojeg mjesta
• Plaćanje više računa, za više registriranih mjernih mjesta
• Ušteda vremena

Podsjećamo da je za korisnike e-računa omogućen i povoljniji rok plaćanja računa, tj. 30 dana umjesto dosadašnjih 15.
Ova pogodnost traje sve vrijeme korištenja usluge dostave računa putem e-maila.

Elektronski račun je sadržajno identičan papirnom računu, a razlika je u tome što ga dobivate direktno na svoju e-mail adresu što omogućava trajno arhiviranje i dostupnost. Svi zainteresirani korisnici koji još uvijek primaju papirni račun, a žele isti primati u elektronskoj formi, mogu podnijeti zahtjev u najbližem naplatnom mjestu Elektrodistribucije ili poslati e-mailom potpisanu i skeniranu izjavu.

Izborom elektronske dostave i odricanjem od papirnog računa, kupci električne energije dobivaju bržu i sigurnu dostavu računa te doprinose zaštiti životne sredine, a od sada imaju i mogućnost lakšeg i bržeg plaćanja, po povoljnijim uslovima. Pogodnost plaćanja računa putem E-uplatnice će uskoro biti dostupna i kod drugih poslovnih banaka u BiH.