Održana Četrdeset i peta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo EPBiH

Četrdeset i peta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, održana 18. aprila 2017. godine u Sarajevu, usvojila je Odluku o odobravanju statuta zavisnih društava - rudnika uglja i Odluku o odobravanju Statuta Zavisnog društva ¨Eldis Tehnika¨ d.o.o. Sarajevo.

 Statuti su usklađeni sa odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije BiH  i Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo .

Četrdeset i peta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo usvojila je i odluke o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva – rudnike uglja  RMU „¨Kakanj¨“, RMU „¨Đurđevik¨“, ¨RMU „Breza¨“ i  ¨Rudnici „Kreka“.