Delegacija EPBiH u Mađarskoj - razgovori o berzi i tržištu električne energije

Dr. Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju, Dzemo Borovina, izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu, dr. Smajo Bišanović, rukovodilac Sektora za upravljanje i trgovinu i Muris Dlakić, vodeći stručni saradnik, boravili su od 14. do 16.05.2017.godine u Budimpešti.

Na sastancima sa mađarskim kompanijama MAVIR, HUPX-a, ROSATOM I MVM razgovarano je o berzi i tržištu električne energije, načinu i modalitetima članstva u sklopu mađarske berze električne energije, te mogućnostima uspostave berze električne energije u BiH.

Tokom susreta razgovarano je i o načinu i mogućnostima zbrinjavanja-iskorištenja šljake iz termoelektrana u industriji i građevinarstvu.