Predstavljena Studija opravdanosti grijanja Sarajeva iz TE “Kakanj”

JP Elektroprivreda BiH u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, predstavila je Studiju opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz TE „Kakanj“područja do/i Sarajeva, rađenu na osnovu pouzdanih i realnih ulaznih podataka i projekcija.

Studija je rezultirala je argumentiranim  zaključcima da li je i pod kojim uslovima opravdano snabdijevanje toplinskom energijom iz TE „Kakanj“ područja do/i Sarajevo, analiziran je okolinski aspekt, kao i rizik projekta s obzirom na zahtjeve i sigurnost snabdijevanja električnom i toplinskom energijom, te je za odabrano tehničko-tehnološko rješenje urađena ekonomsko-finansijska analiza projekta.


Provedene analize i zaključake Studije, kao i procjene troškova projekta, mogućih modela i izvora finansiranja, prezentirao je prof.dr.Mustafa Musić, rukovodilac Sektora za strateški razvoj EPBiH u prisustvu dr.sc. Senada Salkića, izvršnog  direktora za kapitalne investicije EPBiH,  Senada Sarajlića pomoćnika generalnog direktora EPBiH za razvoj, dr.sc.Fuada Čibukčića, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH, predstavnika ambasada SAD i Njemačke, UNDP, USAID,  kao i predstavnika nadležnih federalnih ministarstava. 

Dužina predviđene trase vrelovoda snage 300 MWt od Kaknja do Sarajeva rutom Koridor Vc,
prema rezultatima Studije iznosi 46 kilometara, a priključni vrelovodi 39 kilometara. Magistralnim vrelovodom obuhvaćen je potez TE Kakanj – Jošanica, Jošanica-Vogošća, Jošanica –Nedžarići. Toplinskom energijom bi bili snabdijevani potrošači u općinama Visoko, Breza, Ilijaš, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, dio javnih objekata u Općini Centar i Zetra. 

Ukupni investicioni troškovi za izgradnju vrelovoda prema rezultatima Studije iznose  229,6 miliona KM. Ekonomsko-finansijska analiza projekta rađena je za model da Investitor projekat finansira sa 20 % vlastitih sredstava,  dok bi 80 %  iznosa bilo obezbjeđeno kreditnim arnažmanom sa periodom  otplate 20 godina i kamatnom stopom 3%.

Projektom snabdijevanja toplinskom energijom iz TE „Kakanj“ područja do/i Sarajeva obezbjeđuje se dugoročno pouzdano snabdijevanje toplinskom energijom područja do/i Sarajeva na bazi domaćeg energetskog resursa, proširenje mreže snabdijevanja toplinskom energijom područja do/i Sarajevo iz TE „Kakanj“, značajno smanjenje emisija posebno CO2, (dominantno u gradu Sarajevu) koje se emituju iz postojećih kotlovnica i malih ložišta na području do/i Sarajeva, uvođenje visoko efikasne kogeneracije u proizvodni portfolio  EPBiH radi poboljšanja okolinskog aspekta proizvodnje električne i toplinske energije, te stvaranje uslova za provođenje odredbi iz Direktive o energetskoj efiksnosti (Direktiva 2012/27/EU).

Izradu Studije koju je sačinio Konzorcij u čijem sastavu su Mašinski fakultet Sarajevo, Bosna-S d.o.o. Sarajevo i ENOVA d.o.o. Sarajevo, finansirali su Elektroprivreda BiH i Fond za zaštitu okoliša FBiH.