Usluga provjere stanja računa putem SMS poruke

Od 01.06.2017. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo počinje sa realizacijom i praktičnom primjenom usluge „SMS stanje računa“

Zbog velikog broja upita i interesovanja o stanju računa, Elektroprivreda BiH je svojim kupcima omogućila novu uslugu, sms-stanje računa. Prijavom na ovu uslugu, korisnici na moderan i praktičan način, u svakom trenutku imaju mogućnost pristupa informaciji o stanju računa za električnu energiju, a bez odlaska u poslovnice Elektrodistribucije. Informacije o stanju računa se odnose na mjerno mjesto na koje je usluga prijavljena, te na posljednji obračunski period.

Usluga je omogućena korisnicima svih vodećih telekom operatora u BiH: BH Telecom, Eronet i m:tel. Cijena poruke iznosi 0,10 KM + PDV, a trošak poruke snosi kupac.

Kupac na jednom broju mobitela može prijaviti uslugu za više mjernih mjesta. S druge strane, na jednom mjernom mjestu može biti prijavljena samo jedna usluga (jedan broj mobitela).

Prijava na uslugu sms-stanje računa  vrši se na broj 091 116 200. Potrebno je napisati i poslati ključnu riječ MMPRIJAVA i podatke: šifra (broj)  mjernog mjesta i referenca (broj računa), odnosno (npr.)
MMPRIJAVA 123123 40400-123123123-12027

Nakon uspješne prijave, za provjeru stanja potrebno je ukucati riječ MMSTANJE i šifru (broj) mjernog mjesta, odnosno (npr.) MMSTANJE 123123

Prijavu na uslugu sms-stanje računa  za jedno mjerno mjesto, dovoljno je izvršiti samo jednom.

Podsjećamo, Elektroprivreda BiH je svojim kupcima ranije omogućila uslugu e-račun putem koje korisnici svoje račune primaju direktno na svoju e-mail adresu, a u saradnji sa UniCredit bankom, kupcima je dostupna i usluga e-uplatnica, kako bi se korisnicima maksimalno olakšao proces plaćanja – bez redova i bez dodatnih troškova provizije.