EPBiH na Međunarodnom sajmu Energa 2017

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo zajedno sa članicama Koncerna učestvuje na Međunarodnom sajmu energije, rudarstva i prateće industrije, koji se održava u Centru Skenderija u Sarajevu, od 6.do 8.juna 2017.godine

ENERGA 2017 kroz sajamsko konferencijske sadržaje okuplja više od 100 izlagača iz 15 evropskih zemalja, koji predstavljaju proizvode, usluge, projekte i ideje.

Kao i prethodnih godina, na štandu Elektroprivrede BiH dostupne su informacije o  poslovanju i razvojnim projektima JP EPBiH i Koncerna EPBiH.

Elektroprivreda BiH će se na ENERGI 2017 promovirati i kroz konferencijski program, te poseban segment - Dane Elektroprivrede BiH, predstavljanjem projekata i planiraniranih ulaganja.

U dijelu Dani Elektroprivrede BiH Džemo Borovina izvršni  direktor  za snabdijevanje i trgovinu, u okviru teme „Elektroprivreda Vaš snabdjevač“, govoriće o otvorenom tržištu elektrčne energije, novim uslugama i energetskoj  efikasnosti. Biće prezentirane i informacije o dosadašnjim i planiranim ulaganjima u rudnike Koncerna EPBiH. O ovoj temi govoriće dr.sci. Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju. Iz oblasti strateškog razvoja Elma Redžić prezentirat će temu „Projekat snabdijevanja toplinskom energijom područja do/i Sarajeva iz TE  Kakanj“, a Adnan Bosović „ Automobil na električni pogon i punionica“.

Bogati konferencijski program okupio je više od 150 eminentnih učesnika koji će tretirati brojna pitanja i odgovore iz oblasti energetskog sektora, s posebnim osvrtom na energetske prioritete i investicijske potencijale Bosne i Hercegovine. Posebni paneli biće posvećeni tržištu električne  energije, energetskoj efikasnosti i bioenergiji.

U okviru Sesije „Bioenergija“ planirano je izlaganje dr. Anesa Kazagića iz Sektora za strateški razvoj o temi „Mogućnost kosagorijevanja biomase u postojećim kogenerativnim postrojenjima termoelektrana FBiH“ i Emira Aganovića, savjetnika generalnog direktora  u svojstvu paneliste.

Energa 2017. godine održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa  BiH, Ministarstva energije, industrije i rudarstva FBiH i Vlada Kantona Sarajevo. Partneri Sajma su Vanjskotrgovinska komora BiHi Privredna komora  FBiH.